Den porösa Huokoleijona med ljus yta är en säker och hälsosam bygg- och tilläggsisoleringsskiva för invändig renovering av trähus

Angenäm och hälsosam inomhusluft förutsätter att konstruktionerna är fria från drag, håller värmen och andas. En konstruktion helt i träbaserade material och med användning av porös fiberskiva uppfyller dessa krav. Årtionden av erfarenhet av porösa fiberskivor bevisar att deras egenskaper är goda och beständiga. Även proffsen inom renoveringsbyggande förlitar sig på porösa fiberskivor. Porös fiberskiva har valts som byggmaterial i flera av Museiverkets skyddsobjekt (finland) på grund av dess många goda egenskaper. Invändig isolering av ytterväggar med porös fiberskiva: om byggnadens ytterfodring är i gott skick lönar det sig i allmänhet att placera tilläggsisoleringen på insidan av väggkonstruktionen. Som skivor kan man använda 12 mm:s Huokoleijona, i ett eller två skikt, eller 25 mm:s Huokoleijona.

Sertifikat


Monteringsanvisning

Om skivorna monteras i två skikt, måste man se till att skivornas vertikalfogar inte hamnar ovanpå varandra. 

Skivans båda sidor kan användas som yta. Vi rekommenderar att virasidan monteras som ytsida. Före monteringen ska skivorna utjämnas så att deras fuktinnehåll vid monteringen motsvarar skivornas kommande användningsförhållanden. Utjämningstiden är 2–3 dygn.

Färdigställningsarbeten
Gamla tak- och golvlister samt fönsterfoder avlägsnas, och vid behov även gamla, täta ytskikt. Listerna lossas försiktigt så att de kan återanvändas.

Bearbetning av skivorna
Ett prydligt kapspår får man genom användning av elektrisk kapsåg.

Skivorna fästs genom spikning eller skruvning i träunderlaget. Spikning och skruvning görs 20 mm från kanterna med 150 mm:s mellanrum och i mitten med 300 mm:s mellanrum. Fästelementens radavstånd ska vara ca 400 mm. Infästningen av skivans samtliga kanter i fästunderlaget ska säkerställas.


Visste du? 

De goda egenskaperna hos Leijona lämpar sig för många användningsområden. Leijona-skivorna tillverkas uteslutande av trä utan skadliga lim- eller kemikalietillsatser. Därför lämpar de sig väl för många användningsområden utöver byggande och möbelindustri.

Prova Leijona, bl.a. till detta:

• fruktförpackningar och andra förpackningar
• skydd
• butiksdekorationer och inredningar
• leksaker, pussel, krit- och tuschtavlor, annonstavlor

Kom också ihåg speciella användningsobjekt för Huokoleijona:

• informationstavlor
• ljuddämpande mellanväggar för kontor
• mättade/impregnerade tändstycken