PASSAR BÄST FÖR VÄRMEISOLERING AV GAMLA BYGGNADER

Tack vare den smarta och okomplicerade kantprofilen på isoleringselementet Isomodul av träfiber är det möjligt att använda detta byggmaterial för ljud- och värmeisolering inom de mest skiftande områden. Exempel på detta är dämpning av stegljud vid tillverkning av golv, som vägg- eller takisolering eller för in- och utvändig fodring av byggnader med trästomme.

MONTERING PÅ GOLV

Isomodul används här som ljud- och värmeisoleringsmaterial. När det gäller tunna golvmaterial uppnås bästa möjliga isoler-ing vid montering på hela ytan. Den integrerade monteringslis-ten är avsedd för fastsättning av golvbrädor, korta brädor eller parkett genom spikning.

För limning av golvmaterial eller montering av keramiska plat-tor. Montering på grundbalk eller på hel yta spelar ingen roll, med hjälp av Isomodul får du alltid ett stegsäkert och ljudlöst golv.

Monterade på hel yta erbjuder Isomodul-paneler placerade intill varandra ett mycket bra ljud- och värmeisolerat underlag för montering av alla skivmaterial samt limning av mattor, linoleum, korkparkett o.d.

Tack vare Isomoduls höga hållfasthet kan även mycket tunna golvmaterial monteras, såsom parkett, kork- och linoleumytor, laminat och golvmaterial som monteras flytande. Isoleringsski-ktets tjocklek är inte begränsad.

MONTERING PÅ VÄGG

Med hjälp av Isomodul kan man i ett moment uppnå en utmärkt värme- och ljudisolering och en färdig väggyta (väggen kan putsas senare). Med lerspackel inomhus kan man få ett storslaget luftklimat. Man kan även belägga ytan med ett speciellt spackel vid användning av Isomodul utomhus.

Isomodul tar också hand om en fullständig värme- och ljudisolering av väggarna. Tack vare monteringslisten uppkommer samtidigt en utrymmesbesparande underkonstruktion för montering av olika väggmaterial. Man kan till exempel lämna plats för elkablar i spalten mellan Isomodul och väggpanelen, eller fylla mellanrummet med mineralull som tilläggsisolering. Om du vill tapetsera väggen, gå tillväga på samma sätt som med värme- och isoleringsskivan (se montering av värme- och isoleringsskiva).

Framför allt utomhus och i kalla utrymmen använder man Isomodul, med stommens baksida ventilerad, på hela ytan av värme- och/eller ljudisoleringen.

Isomodul kan också användas som underkonstruktion och fästunderlag för byggskivor när regelavståndet är 625 mm. Även då bildas en utrymmesbesparande värmeisoleringslösning som täcker hela ytan utan öppningar, och den kan användas som fästunderlag för olika väggmaterial. Vid isolering av ytterväggar