Underlag 

Underlagsskivorna är avsedda för användning som underlag på hårda golvytor, under parkett eller laminatgolv. Underlagsskivorna isolerar mot steg och trumljud effektivt, slätar ut golvunderlagets mindre ojämnheter samt gör golvet varmare. 

Sertifikat

Så här lägger du underlaget

Ta in skivorna i rumstemperatur för luftning minst 24 timmar före läggning. Skivorna kan ställas på högkant och bör särskiljas för att erhålla en optimal genomluftning. Vid läggning av skivorna på betonggolv, skall först en 0,2 mm byggplast läggas på betongen för att få en fuktspärr. Lägg plasten med kanterna omlott 200 mm och fäst med tejp. Skivorna kan lätt skäras med hjälp av mattskärare (figur 1). Lämna en 5-10 mm springa mellan underlagsskivorna och väggen, för att materialet skall kunna “leva” (figur 2).

Skivorna läggs i 45° vinkel i förhållande till parkett- eller laminatskivorna (figur 2): skär en trekantig bit av den första skivan i rummets hörn och följande skivor kan läggas hela. Börja nästa rad med en hel skiva så, att skivorna följer ett tegelstensmönster. Lämna en 1-2 mm springa mellan skivorna. Därefter kan parkett eller laminatgolv läggas direkt på underlaget (figur 3).